Wadden Tide

Wadden Tide

Wadden Tide

Wadden Tide er den første store kunstudstilling i Danmark med internationalt spot på det danske vadehavsområdes kultur, natur og identitet. Kunstnere fra i alt 13 lande med vadehav deltog i 2014.  

Wadden Tide omfatter ligeledes planstrategisk arbejde samt formidling til børn og unge, hvilket tilfører og sikrer langstrakte perspektiver. Projektet er et vigtigt bidrag til kulturudveksling samt kunstnerisk udvikling på tværs af grænser.
 
Vadehavets kultur, ånd og identitet er uhåndgribelige størrelser. Ikke desto mindre, så er det netop dét, der er omdrejningspunktet for projektets involverede kunstnere, der alle har det til fælles, at de kommer fra et land med vadehav. Gennem kunsten sætter projektet billeder og stemninger på det, der ikke kan måles og vejes, men dog vækker genkendelse i forhold til at karakterisere livet og mennesket i vadehavsområdet.

I 2014 kunne Wadden Tide opleves i perioden fra torsdag d. 4. september til søndag d. 19. oktober i området ved Blåvandshuk Fyr, Fyrvej 106, 6857 Blåvand

 

Her under finder du en liste over de kunstnere, som deltog i 2014

Radu Cioca - Rumænien

Toshie Takeuchi - Japan

James Bouquard - Frankrig

Quynh Vantu - Amerika

Pablo Serret de Ena - Spanien

Joachim Römer - Tyskland

Jens & Morten - Danmark

Elena Saracino - Italien

Kim Soonim - Sydkorea

SLeM (Bruno Doedens) - Holland

Wes Johnston - Canada

Shawon Akand - Bangladesh

Katie Surridge - England