Plan workshop

.

Den 25. august 2016 afholdt de fire vestjyske kommuner Esbjerg, Varde, Fanø og Tønder en dag med fokus på kunst og byplanlægning. I forbindelse med Kulturregion Vadehavets tværkommunale samarbejde omkring det store kunstudstillingsprojekt ”Wadden Tide”, besøgte 14 internationale kunstnere fra udstillingen fire byer sammen med byplanlæggere fra de fire kommuner.

Kunstnere og byplanlæggere blev parret op i mindre grupper. Disse grupper blev delt ud på fire byer med relation til Vadehavet: Esbjerg, Nordby, Varde og Tønder. Før workshoppen havde kunstnerne fået udleveret materiale om et konkret planprojekt i hver by med det fælles tema: ”Ankomster”. Med udgangspunkt i dette tema arbejdede kunstnere og byplanlæggere på det enkelte sted med at udvikle konkrete idéer og planer for stedet. 

Efter workshoparbejdet ude på de konkrete steder mødtes alle deltagere ved Blåvandshuk Fuglestation til præsentation og diskussion af de fire projekter. Resultatet af denne workshop-dag indgår som inspiration i byplanlæggernes videre planer for de enkelte steder i byerne.


Esbjerg Kommune - Fanø Kommune - Tønder Kommune - Varde Kommune

Præsentation og diskussion af de fire projekter