Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale

Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i Vadehavsfestivalens fyrtårnsprojekt ”Wadden Tide 2016”, og skal ses som inspiration til og vejledning i, hvordan man kan inddrage udstillingens værker i undervisningen ud fra temaet ”Land art”.

Materialet fordrer til tværfagligt arbejde med særlig fokus på fagene dansk, billedkunst og naturfag, og er ligeledes udarbejdet i forskellige udgaver mht. elevernes alderstrin.

Forløbene følger processen ”Før-Under-Efter”:

Før: Den teoretiske del af forløbet ligger inden mødet med værkerne på Wadden Tide. I denne fase handler det om at klæde eleverne godt på, samt sikre en grundlæggende forståelse for kunstformen ”Land art”, som er nødvendigt for, at eleverne efterfølgende kan analysere og fortolke på både andres og eget arbejde.

Under: Denne fase tager udgangspunkt i selve besøget på Wadden Tide. Her anvender eleverne den viden, de i forvejen er klædt på med, til at analysere, fortolke og reflektere i forhold til de værker, I vælger at arbejde med.

Efter: Når eleverne efterhånden har en grundlæggende forståelse af og viden omkring begrebet ”Land art”, får de i denne fase mulighed for selv at arbejde praktisk. Det er vigtigt, at der løbende afholdes billedsamtaler som led i elevernes arbejdsprocesser, for at sætte fokus på deres ideer og budskab med værkerne.

Materialet er i boksene til højre (pdf eller iPaper).

God fornøjelse