Wadden Tide

Wadden Tide

Wadden Tide

Wadden Tide er den første store kunstudstilling i Danmark med internationalt spot på det danske vadehavsområdes kultur, natur og identitet. 

Projektet er et vigtigt bidrag til kulturudveksling samt kunstnerisk udvikling på tværs af grænser.
 
Vadehavets kultur, ånd og identitet er uhåndgribelige størrelser. Ikke desto mindre, så er det netop dét, der er omdrejningspunktet for projektets involverede kunstnere, der alle har det til fælles, at de kommer fra et land med vadehav. Gennem kunsten sætter projektet billeder og stemninger på det, der ikke kan måles og vejes, men dog vækker genkendelse i forhold til at karakterisere livet og mennesket i vadehavsområdet.

Wadden Tide kan opleves igen i 2019.